Välkommen till FSB Sverige!

brandskydd

I alla verksamheter är det viktigt att ha ett fullgott brandskydd. För dig och din verksamhet, för dina kunder och för din personal. Likaså är det ur juridisk synpunkt viktigt att följa de regelverk som existerar. Du vill vara säker på att försäkringarna gäller och slippa anmärkningar vid tillsyn.

Det är dock svårt att finna en partner som tar hand om ditt skydd på ett effektivt sätt. Kanske får du dina brandsläckare servade varje år men ingen tittar på dina utrymningsvägar eller brandceller. En konsultfirma tar hand om din brandskyddsdokumentation men skyltar och utrustning får du leta efter på annat håll. Du är alltid beroende av flera aktörer och ansvaret för att finna information om vad som krävs ligger på dig.

Inte nu längre. FSB är en aktör som tar hela bördan. Vi kan brandskydd!
FSB hjälper till i byggprocessen, vi utrustar lokalerna och tar sedan löpande hand om hela brandskyddet. Oavsett storlek på ditt företag, oavsett branch så ser vi till att du får allt som krävs.

Ett telefonnummer är allt du behöver! 040/627 04 75

Sortiment

Pulversläckare, kolsyresläckare, skumsläckare. Vägledande markeringar och utrymningsplaner. Brandsäkra skåp och containrar. Branddörrar och brandlarm. Seriekopplade brandvarnare och dörrmagneter av högsta kvalitet. Utrymningslarm och brandlarm. Utbildningar för brandskyddsansvarig, föreståndare för brandfarlig vara, heta arbeten, HLR m.m. Släckövningar med brandfilt och brandsläckare. Ingenjörstjänster med brandskyddsdokumentation och utrymningsdimensionering. Tätning av genombrutna brandceller. Allt detta och mycket mer finner ni hos FSB Sverige!
Läs mer >>

Kommande utbildningar

Kalendern visar planerade utbildningar. För bokning kontakta oss via mail eller telefon.
Visningarna sträcker sig normalt 3 månader framåt. Vi tar emot bokningar på andra tider än de angivna förutsatt att deltagarantalet är om minst 5 personer.

 

Aktuellt!

SBA-paket

Vi tar hand om verksamhetens brandskydd till en fast årlig kostnad. Vi dokumenterar brandskyddet samt utför årliga kontroller. Personalen utbildas i grundläggande brandskydd och vi genomför utrymningsövningar enligt utbildningsplan. Vi sätter tillsammans med kunden upp en brandskyddsorganisation och ger stöd i det löpande brandskyddsarbetet. Med vårt paket förebygger kunden effektivt att brand uppstår samt eliminerar problem vid tillsyn. Tack vare att organisationen med SBA-paketet följer brandskyddskraven i Lagen om skydd mot olyckor uppfyller man då också försäkringskraven vilket gör att ersättningsanspråk vid nyttjande av brandförsäkringen löper smidigt.
Läs mer >>

Styrelseansvar i bostadsrättsförening

Paketlösning för bostadsrättsföreningar som ger styrelsen total kontroll över fastighetens brandskydd. FSB besiktar fastigheten, sätter samman ett underlag för föreningens systematiska brandskyddsarbete samt utbildar styrelsen. Därefter utför vi löpande den omfattande kontroll som skall ske årligen.
Läs mer >>